หาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ทำงานที่บ้านเวลาว่างวันหยุดงานอิสระ

หางานทำผ่านอินเตอร์เน็ต

หางานอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ทำงานที่บ้านเวลาว่างวันหยุดงานอิสระ สำหรับนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีเวลาว่าง2-3ชั่วโมงต่อวันเวลาไหนก็ได้เลือกเวลาการทำงานได้เองโดยทางเรามีทีมสอนการทำงานให้ รายได้ที่จะได้รับขึ้นอยู่กับจำนวนงานที่ทำรับรองเป็นงานถูกต้องตามกฎหมาย

งานอาชีพเสริม
งานอาชีพเสริม

งานอาชีพเสริม

คุณสมบัติ
-อายุ 18ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
-รับผิดชอบงานที่ทำได้
-ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน

เอกสารสมัครงาน

-สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก 1ชุด
-สำเนาบัตรประชาชน 1ชุด

สนใจงาน:งานอาชีพเสริม

-สถานที่ติดต่อ ห้างMAXVALU(ตรงข้ามราชภัฎพระนคร)ถนนแจ้งวัฒนะ บางเขน กรุงเทพฯ
-สอบถามข้อมูลเพิ่มติดต่อคุณชญาภา (ทุกวันเวลา08.30-19.00 น.)
-รถประจำทางที่ผ่าน ปอ.59,150,356,554,524

บันทึก