หางานด่วนพิเศษทำที่บ้าน

หางานด่วนพิเศษทำที่บ้านม่ต้องเสียเวลางานประจำใช้เวลาในการทำวันละ3-4ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นเพียงแค่มีความสามารถเล่นอินเตอร์เน็ตเป็นรายได้จ่ายเป็นรายวันขึ้นกับจำนวนงานที่ทำจ่ายจริง งานถูกต้องตามกฏหมาย

หางานด่วนพิเศษทำที่บ้าน

คุณสมบัติหางานด่วนพิเศษทำที่บ้าน
-มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้
-มีเวลารับผิดชอบงาน3-4ชั่วโมงต่อวัน
-เลือกเวลาและสถานที่ทำงานได้เอง
-ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานมาก่อน มีทีมสอนงานให้

เอกสารสมัครงานหางานด่วนพิเศษทำที่บ้าน
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
-สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก 1 ฉบับ
-พักอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลจะได้รับการพิจารณาก่อน

การสมัครงาน
สนใจงานฝากประวัติงานส่วนตัว คลิก ที่นี่