อาชีพอิสระ งานอิสระ งานอิสระทำที่บ้าน ทำมากได้มาก

อาชีพอิสระ

งานอิสระ หรือ อาชีพอิสระ เป็นอาชีพที่หลายๆ คนต้องการ งานอิสระทำที่บ้าน เป็นงานหนึ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นคนทำงานประจำ หรือน้องๆ นักศึกษา สามารถทำงานนี้ควบคู่ไปกับการทำงาน หรือการเรียนได้ เพราะเป็นอาชีพอิสระ รายได้อยู่เรากำหนดเอง มากหรือน้อยอยู่ที่ปริมาณงานที่ทำ

อาชีพอิสระ

คุณสมบัติ
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ชาย/หญิง
– วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ม.3
– ต้องการมีรายได้จากอาชีพอิสระ
– รับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้
– เดินทางเข้ามาเรียนรู้งานที่บริษัทได้
– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (สอนงานให้ก่อน)
– สามารถใช้งานคอมฯ พื้นฐานได้

ลักษณะงาน
– กระจายสื่อโฆษณา ตามไฟล์งานที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้
– ดูแลฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ มีโปรแกรมในการทำงานให้

สอบถามติดต่อ : คุณพนมพรบันทึก