งาน part time โคราคุเอ็น เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมการตลาด

งาน part time โคราคุเอ็น

งาน part time โคราคุเอ็น เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมการตลาด ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดงาน Event รับอายุไม่เกิน 28ปี วุฒิ ปริญญาตรี การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสาร และใช้โปรแกรม Ms Officer ได้เป็นอย่างดี ถ้ามีประสบการณ์จัดกิจกรรมในห้างฯ และออกบูธ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

งาน part time โคราคุเอ็น

ลักษณะงาน

 • วางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดงาน Event เช่น การจองพื้นที่กิจกรรม, การติดต่อ Supplier ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง, การติดต่อ Organizer ในการจัดกิจกรรม, กำหนดและวางแผนขั้นตอนดำเนินงาน (Action Plan), จัดทำงบประมาณเพื่อนำเสนออนุมัติ (Event Budget) เป็นต้น
 • จัดเตรียม ประสานงานและควบคุมดูแลให้ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์การค้า, โรงงาน
 • ช่วยเหลืองานกิจกรรมขององค์กรและรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / เพศหญิง
 2. อายุ 22 – 28 ปี
 3. วุฒิปริญญาตรี (การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 4. ประสบการณ์ 1 – 2 ปี
 5. บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ คล่องแคล่ว มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานได้ดี
 6. มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น กล้าแสดงออก รวมถึงสามารถทำงานเชิงรุกได้
 7. ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
 8. สามารถใช้โปรแกรม Ms Officer ได้เป็นอย่างดี
 9. ถ้ามีประสบการณ์จัดกิจกรรมในห้างฯ และออกบูธ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • เบี้ยขยัน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันชีวิต
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเอง ติดต่อคุณโรส / ฝ่ายบุคคล 02-3744730 ต่อ 1447 ตึกมาม่า ชั้น 4 ถนนศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กทม.