ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน งานบริษัท/เอกชน

ธนาคารไทยเครดิต

อัพเดทงาน ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน งานบริษัท/เอกชน บุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศมาร่วมงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบสินเชื่อ,เจ้าหน้าที่การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ (Hire Purchase),เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ (RM) รวมจำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงานธนาคาร สามารถส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย และหลักฐานการศึกษาหรือ สมัครด้วยตนเอง (ตามที่อยู่ด้านล่าง) ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลงประกาศรับสมัครงาน วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

 ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน งานบริษัท/เอกชน

สมัครงานธนาคาร

รายละเอียดงาน : ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบสินเชื่อ จำนวน 1 อัตรา
หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ
– ตรวจสอบเอกสาร,วิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ และความเสี่ยงของสินเชื่อ
– จัดทำใบอนุมัติสินเชื่อเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย / หญิง
– อายุ 25-30 ปีขึ้นไป
– จบปริญญาตรี / โท ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ การบัญชี
– มีประสบการณ์ในด้านวิเคราะห์สินเชื่อหรือกลุ่มธุรกิจการเงิน 2 ปีขึ้นไป
– มีทักษะในการคิดและเขียนรายงานเชิงวิเคราะห์สินเชื่อและใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ (Hire Purchase) จำนวน 1 อัตรา
หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ :
– ติดต่อลูกค้า วิเคราะห์ข้อมูลผู้ขอเช่าซื้อและผู้ค้ำประกันและจัดทำเอกสาร
– ติดต่อผู้จำหน่ายรถยนต์เพื่อชักชวนให้เป็นคู่ค้ากับธนาคาร
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
– จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการตลาดธุรกิจรถยนต์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป (ทั้งรถยนต์เก่าและใหม่)
– มีทักษะด้านการขาย การติดต่อประสานงาน บุคลิกดี สุภาพ รักงานบริการ
– ขับรถยนต์ได้และมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ (RM) จำนวน 1 อัตรา
หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ :
– ทำการตลาดสินเชื่อเพื่อสร้างรายได้ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
– ดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
– สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าใหม่เพื่อขยายโอกาสการทำธุรกิจสินเชื่อของธนาคาร
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย / หญิง
– อายุ 26 ปีขึ้นไป
– จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการขายหรือการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อ 2-3 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ด้าน สินเชื่อรายย่อยจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
– มีทักษะด้านการสื่อสาร บุคลิกดี สุภาพ รักการบริการและการขาย

สนใจ สมัครงานธนาคาร
1. สมัครด้วยตนเอง หรือ
2. ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย และหลักฐานการศึกษามาที่
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 25 อาคาร RS Tower
เลขที่ 121 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ
E-mail:recruitment@tcrbank.com
การเดินทาง รถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ (ทางออก4 โรบินสัน)

** ประสานความร่วมมือ / ยึดถือธรรมาภิบาล /มุ่งมั่นผลงาน / บริการเป็นเลิศ ***

งานเสริมรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน