พนักงานขายไอศกรีม @ The EmQuartier พร้อมพงษ์ (ไม่จำกัดเพศ)

Emack & Bolio’s

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
• ไม่จำกัดเพศ
• อายุ 18 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
• อัธยาศัยดี รักงานขาย งานบริการ
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีคนสอนงานให้
• สามารถเริ่มงานได้ทันทีหรือแล้วแต่ตกลง
• สามารถทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
• ทำงานวันละ 9 ชั่วโมง (พัก 1 ชม.)

สวัสดิการ
• ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
• เงินโบนัสตามผลงาน
• ประกันสังคม
• ค่าทำงานล่วงเวลา

เอกสารการสมัคร
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาบัญชีหน้าแรกของธนาคารกสิกรไทย
• รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว
• สำเนาวุฒิการศึกษา

การติดต่อ
ส่งเอกสารอีเมลล์มาที่ sue@ebthai.com หรือ nasaporn@ebthai.com หรือโทร.098-5626222 หรือ 062-594-7887