มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครงาน งานสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครงาน งานสถานศึกษา 2555

งานสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครงาน เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ผู้สนใจ งานสถานศึกษา และมีคุณสมบัติตรงตามประกาศนี้ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ตามที่อยู่ด้านล่าง) เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 กรกฎาคม ในวันและเวลาราชการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครงาน งานสถานศึกษา 2555