บมจ.ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) เปิดรับสมัครงาน 150 อัตรา

บมจ.ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) เปิดรับสมัครงาน

บมจ.ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) เปิดรับสมัครงาน จำนวน 150 อัตรา เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว ผู้ประสงค์จะ สมัครงานทอท. ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนกฏหมายและทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดรับสมัคร : วันที่ 4 – 29 สิงหาคม 2557 ในวันและเวลาทำการ

บมจ.ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) เปิดรับสมัครงาน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครงาน :
1. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ จำนวน 2 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา
6. เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา
7. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน จำนวน 36 อัตรา
8. เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน จำนวน 3 อัตรา
9. สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
10. วิศวกร จำนวน 2 อัตรา
11. ช่างเทคนิค จำนวน 9 อัตรา
12. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานด้านตรวจค้น จำนวน 52 อัตรา
13. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย จำนวน 32 อัตรา
14. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานด้านดับเพลิงและกู้ภัย จำนวน 6 อัตรา

อ่านรายละเอียดประกาศ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 333 ถ.เชิดวุฒากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210