สมัครงานราชการ โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

 

สมัครงานราชการ โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ยูโร จำนวน 3 อัตรา ประจำปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.-31 ส.ค.55)

สมัครงานราชการ โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

รายละเอียดงาน

งานศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

สาขาศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

มีความประสงค์เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ยูโร จำนวน 3 อัตรา

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

ใบสมัครสามารถส่งทางไปรษณีย์ได้ค่ะ

สนใจติดต่อ คุณ ช่อแก้ว ภูษาธร

โทร. 02-354-8108 ต่อ 3140 3141

Fax. 02-354-8142 Email. new_nadnaree@hotmail.com

ส่งหลักฐานใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโร ได้ที่ : สำนักงานศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

รายละเอียดเพิ่มเติม

อยากรวย >> คลิกเลย