สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด รับสมัครพนักงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด รับสมัครพนักงาน 2555

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด รับสมัครพนักงาน ประกาศสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 2 อัตรา ผู้ประสงค์สอบคัดเลือก ขอซื้อและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง ได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด (ตามที่อยู่ด้านล่าง) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – วันที่ 16 กรกฏาคม ทุกวันทำการ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด รับสมัครพนักงาน 2555สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด รับสมัครพนักงาน

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 2 อัตรา
– สัญญาจ้างถึงเกษียณอายุ 60 ปี
– โบนัสไม่เกิน 4 เดือน
– เงินเดือนขั้นต่ำรวมค่าครองชีพ 15,000 บาท
– ปรับเงินเดือนทุกปีขั้นสูงสุด 48,920 บาท
– ปริญญาตรี สาขาการเงิน-การธนาคาร การบัญชี เศรษฐศาสตร์
– อายุไม่เกิน 27 ปี

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Tel / FAX: 0-2579-7070
เวบไซต์: http://www.025798899.com