สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล 2555

งานโรงพยาบาล  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครงาน เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ปฎิบัติงานที่ สสจ.เพชรบุรี,นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลท่ายาง ผู้สนใจ งานโรงพยาบาล  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กล่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.เพชรบุรี เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ