เชิร์ชส์ ชิคเก้น รับสมัครพนักงานประจำ สาขาศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

เชิร์ชส์ ชิคเก้น

รายละเอียด
พนักงานประจำร้าน (Full Time)
– เพศหญิง / เพศชาย
– อายุระหว่าง 18 – 30 ปี
– วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

พนักงานประจำร้าน (Part Time)
– เพศหญิง / เพศชาย
– อายุ 18 ปี
– ยินดีรับนักเรียน นักศึกษา

ทุกตำแหน่งถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สาขาที่ปฏิบัติงาน
– ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
– ค่าจ้างจ่ายทุก 15 วัน
– ค่าล่วงเวลา (OT)
– คอมมิชชั่น
– เงินพิเศษ
– กองทุนเงินทดแทน
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสังคม
– ประกันชีวิต
– ปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี
– โบนัสทุกสิ้นปี
– เครื่องแบบพนักงาน
– สาพักร้อน ลากิจ ลาป่วย
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเองที่ เชิร์ชส์ ชิคเก้น (Texas Chicken) โทร.063-2161075 (พี่โอม)