หางานรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดสอบ 21 อัตรา

หางานรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดสอบ

หางานรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดสอบ 21 อัตรา เพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีเป็นพนักงาน (อ่านรายละเอียดประกาศ) สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://pwa.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดรับสมัคร : วันจันทรที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556 – วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556

หางานรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดสอบ

ตำแหน่งที่เปิดสอบ : กปภ.เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง นักบัญชี 4
2. ตำแหน่ง นิติกร 4
3. ตำแหน่ง วิศวกร 4 (โยธา)
4. ตำแหน่ง เศรษฐกร 4 (ปริญญาตรี-โท)
5. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (ปริญญาตรี-โท)
6. ตำแหน่ง วิศวกร 4 (คอมพิวเตอร์)
7. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (ซอฟต์แวร์)
8. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (เครือข่าย)
9. ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 4 (การจัดการทั่วไป/อื่นๆ)
10. ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 4 (การเงินและบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
11. ตำแหน่ง ช่างโยธา 3 (โยธา/ก่อสร้าง)
12. ตำแหน่ง ช่างโยธา 3 (สถาปัตยกรรม)
13. ตำแหน่ง ช่างโยธา 3
14. ตำแหน่ง ช่างเครื่องกล 3
15. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3 (อิเล็กทรอนิกส์)
16. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3
17. ตำแหน่ง นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4
18. ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบ 4
19. ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4 (นิติศาสตร์)

รายละเอียดประกาศ

การประปาส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
72 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210