การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครงาน สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครงาน สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครงาน คัดเลือกบุคคลภายนอกทั่วไป
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจปฏิบัติงานในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ
จำนวน 307 อัตรา ผู้สนใจ สมัครงาน กฟภ. สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซด์ http://job.pea.co.th/ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครงาน สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครงาน สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

สามารถดูรายละเอียดของตำแหน่ง จำนวนและ พื้นที่ที่ประสงค์จะปฎิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม เป็นต้นไป
ทางเว็บไซด์ http://job.pea.co.th/