งานรัฐวิสาหกิจ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รับสมัครงาน

งานรัฐวิสาหกิจ 2555 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รับสมัครงาน
งานรัฐวิสาหกิจ 2555 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รับสมัครงาน

อัพเดทข่าว งานรัฐวิสาหกิจ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รับสมัครงาน บุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันคัดเลือกละบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 (กองไฟฟ้า,โยธา) รวม 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) สามารถสมัครงานได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.exat.co.th หัวข้อ “สมัครงาน” “สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต” ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม

งานรัฐวิสาหกิจ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รับสมัครงาน

รายละเอียดงาน :
1.ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 4 (กองไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2.ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 4 (โยธา) จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชา
วิศวกรรมขนส่ง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง

อ่านประกาศแนบ วิศวกร ระดับ 4 (กองไฟฟ้า)
อ่านประกาศแนบ วิศวกร ระดับ 4 (โยธา)

งานรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม
ประกาศรับสมัคร : http://www.exat.co.th

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บันทึก