งานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครงาน

งานรัฐวิสาหกิจ 2555 การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครงาน
งานรัฐวิสาหกิจ 2555 การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครงาน

อัพเดท งานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครงาน บุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 109 อัตรา ผู้ประสงค์ งานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครงาน สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.mea.or.th หัวข้อ “รับสมัครงาน” เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 9 ตุลาคม – วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม

งานรัฐวิสาหกิจ 2555 การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครงาน
งานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครงาน

งานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครงาน

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวน 109 อัตรา
วุฒิการศึกษา :
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง

งานรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 9 ตุลาคม – วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม

การไฟฟ้านครหลวง (สำนักงานใหญ่)
30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บันทึก