สมัครงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัคร

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัคร

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัคร 5 อัตรา เพื่อคัดสรรเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ที่สนใจ สมัครงาน ร.ฟ.ท. สามารถสมัครงานได้ 2 วิธี (อ่านรายละเอียดด้านล่าง) เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัคร

รายละเอียดงาน : รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่ง เลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
– เพศ ชาย/หญิง 25 ปีขึ้นไป
– ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์เป็นเลขานุการอย่างน้อย 3 ปี
– มีทักษะพูด อ่าน เขียน อังกฤษได้ดี

2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา
– เพศ ชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป
– ปริญญาตรี วิศวกรรม/วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี
– มีทักษะพูด อ่าน เขียน อังกฤษได้ดี

3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร จำนวน 1 อัตรา
– เพศ ชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป
– ปริญญาตรี บรรณารักษ์ศาสตร์,อักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปี
– มีทักษะพูด เขียนภาษาอังกฤษในระดับเชี่ยวชาญ

4.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
– เพศ ชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป
– ปริญญาตรี ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / จิตวิทยา / เทคโนโลยีการศึกษา / การศึกษาผู้ใหญ่ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1-2 ปี
– มีทักษะพูด เขียนภาษาอังกฤษในระดับเชี่ยวชาญ

5.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
– เพศ ชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป
– ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรบุคคล บริหารธุรกิจ กฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี
– มีความรู้เรื่องระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ดูรายละเอียดประกาศ

วิธีสมัครงาน : สมัครงาน ร.ฟ.ท.
1. สมัครด้วยตนเองได้ที่
แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
สำนักงานภายในศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องสำนักงาน 2
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือ
2. ส่งทางไปรษณีย์
แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ 27 ซ.เพชรบุรี 47 (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
(วงเล็บมุมซอง สมัครงานและตำแหน่งที่สมัคร)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 131 5700 ต่อ 1253 – 1256

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ 27 ซ.เพชรบุรี 47 (ซอยศูนย์วิจัย)
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320