งานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครงาน 11 ตำแหน่ง

สมัครงานธนาคารออมสิน
สมัครงานธนาคารออมสิน

งานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครงาน จำนวน 11 ตำแหน่ง (หลายพื้นที่) ผู้สนใจสมัครงานธนาคารออมสิน สามารถสมัครได้ที่ http://job.gsb.or.th:8443/WebRC ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 ธันวาคม 2557

สมัครงานธนาคารออมสิน
สมัครงานธนาคารออมสิน

รายละเอียด เปิดรับสมัครงาน :
1. ลูกจ้างช่างภาพ
2. ลูกจ้างช่างอิเล็กทรอนิกส์
3. ลูกจ้างช่างเทคนิค
4. ลูกจ้างช่างยนต์
5. ลูกจ้างช่างศิลป์
6. ลูกจ้างช่างเขียนแบบ
7. ลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์
– วุฒิการศึกษา ปวช.
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
– ปฏิบัติงานที่ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

8. ลูกจ้างปฏิบัติการ
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
– ปฏิบัติงานที่ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

9. ลูกจ้างขับรถยนต์
– วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
– อายุ 25 – 45 ปี
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
– เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

10. ลูกจ้างขับเรือยนต์
– วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
– อายุ 25 – 45 ปี
– มีใบอนุญาตขับขี่เรือยนต์
– เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

11. ลูกจ้างวิชาชีพยาบาล
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีด้านพยาบาล
– อายุ 20 – 35 ปี

อ่านรายละเอียดงานได้ที่ http://job.gsb.or.th:8443/WebRC

ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
470 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400