งานรัฐวิสาหกิจ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดสอบ คัดเลือกลูกจ้าง

สมัครสอบการทางพิเศษฯ
สมัครสอบการทางพิเศษฯ

งานรัฐวิสาหกิจ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดสอบคัดเลือกลูกจ้างขึ้นบัญชี ตำแหน่ง ช่าง กองไฟฟ้า เครื่องยนต์และยานพาหนะ ฝ่ายบำรุงรักษา ผู้สนใจ สมัครสอบการทางพิเศษฯ ซื้อใบสมัครและสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคาร 1 ตามที่อยู่ด้านล่าง

สมัครสอบการทางพิเศษฯ
สมัครสอบการทางพิเศษฯ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดสอบ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
แผนกสรรหาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
2380 ถนนพหลโยธิน เสนานิคม จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บันทึก