งานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

งานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ
งานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

งานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ ผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานฯ ปีบัญชี 2557 จำนวนหลายอัตรา วุฒิปริญญาตรี (ทุกสาขา) ผู้สนใจ สมัครสอบงานธนาคาร สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่ http://www.baac.or.th/content-job.php ตลอด 24 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร : วันที่ 13 – 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557

งานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ
งานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ :
ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงาน ปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center)
– เงินเดือน 15,000 บาท
– เพศ ชาย – หญิง
– อายุ 18 – 30 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร)
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา

อ่านรายละเอียดประกาศ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานใหญ่ บางเขน ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว กรุงเทพฯ