งานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนการไปรษณีย์

งานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครงาน
งานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครงาน

อัพเดทข่าว งานรัฐวิสาหกิจ  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนการไปรษณีย์  ประจำปี จำนวน 180 คน สมัครสอบไปรณีย์ไทย ได้ ณ ที่ทำการไปรษณ๊ย์ทุกแห่ง เปิดรับสมัคร วันที่ 17 – 30 เมษายน

งานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครงาน
สมัครสอบไปรษณีย์ไทย

จำนวนที่เปิดรับ สมัครสอบ รวมทั้งสิ้น 180 คน
– เพศชาย 110 คน
– เพศหญิง 70 คน

ระยะการศึกษา 1 ปี :
– ผู้สำเร็จจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
– อัตราเงินเดือน 11,350 บาท

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

บันทึก