หางานรัฐวิสาหกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครงาน 11 อัตรา

หางานรัฐวิสาหกิจ
หางานรัฐวิสาหกิจ

อัพเดท หางานรัฐวิสาหกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครงาน 11 อัตรา เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ปฏิบัติงานในส่วนกลาง ผู้สนใจ สมัครงาน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่าง และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง http://fio.co.th เปิดรับสมัคร : วันที่ 22 มกราคม – วันที่ 13 กุมภาพันธ์

หางานรัฐวิสาหกิจ
หางานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ58
1. พนักงานสารบรรณ 1 อัตรา
2. พนักงานตรวจสอบข้อมูลบัญชี 1 อัตรา
3. พนักงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ดี 1 อัตรา
4. พนักงานบัญชีการเงิน 2 อัตรา
5. พนักงานบัญชีภาคเหนือบน 1 อัตรา
6. พนักงานบัญชีภาคกลาง 1 อัตรา
7. พนักงานวิเคราะห์การเงิน 1 อัตรา
8. พนักงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา
9. พนักงานผลิตภัณฑ์ 2 อัตรา

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
76 อาคารถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

บันทึก