งานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดสอบประจำปี 2557

งานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดสอบประจำปี 2557

งานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดสอบประจำปี 2557 จำนวน 579 อัตรา สำหรับบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานและสำนักงานในส่วนภูมิภาค สำหรับผู้สนใจ สอบ PEA สามารถสมัครสอบได้ทางเว็บไซด์ที่ www.pea.co.th หัวข้อรับสมัครงาน หรือที่ http://job.pea.co.th ระหว่างวันที่ 11 -17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดสอบประจำปี 2557

อ่านรายละเอียดประกาศ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
200 งามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900