หางานราชการ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดสอบ 74 อัตรา

หางานราชการ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดสอบ 74 อัตรา

หางานราชการ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดสอบ 74 อัตรา สำนักงานก.ก. เปิดสอบบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำหรับผู้ที่สนใจ สอบกรุงเ้ทพมหานคร สามารถอ่านประกาศรับสมัครได้ที่ เว็บไซด์ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

หางานราชการ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดสอบ 74 อัตรา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม