กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครงาน หางานราชการ

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครงาน หางานราชการ 2555
กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครงาน หางานราชการ 2555

กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครงาน หางานราชการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ จำนวน 6 อัตรา วุฒิปริญญาโท ผู้ประสงค์ สมัครงาน กรมการค้าต่างประเทศ หางานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 สำนักงานเลขานุการกรม กรมการค้าต่างประเทศ (ตามที่อยู่ด้านล่าง) เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม – วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม ในวันและเวลาราชการ

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครงาน หางานราชการ 2555
กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครงาน หางานราชการ

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครงาน หางานราชการ

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ จำนวน 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,300 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระเบียบทางการค้า การพิจารณาเสนอความเห็นในการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองต่างๆ เกี่ยวกับการค้า ฯลฯ

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครงาน  : วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม – วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม
ประกาศรับสมัคร : http://www.dft.moc.go.th

กรมการค้าต่างประเทศ
44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี 1 สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บันทึก