กรมการจัดหางาน รับสมัครงาน หางานราชการ 2558

กรมการจัดหางาน รับสมัครงาน
กรมการจัดหางาน รับสมัครงาน

ข่าวอัพเดท กรมการจัดหางาน รับสมัครงาน  เพือสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ จำนวน 48 อัตรา  ผู้ประสงค์ สมัครงานกรมการจัดหางาน สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์  http://www.doe.go.th หรือ http://doe.thaijobjob.com  หัวข้อ “สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ” 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดรับสมัคร : วันที่ 23 มีนาคม – วันที่ 16 เมษายน

กรมการจัดหางาน รับสมัครงาน
กรมการจัดหางาน รับสมัครงาน

หางานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 48 อัตรา
– อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีในทุกสาขาวิขา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้และความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

บันทึก