หางานราชการ กรมการปกครอง เปิดสอบ 200 อัตรา

กรมการปกครอง เปิดสอบ
กรมการปกครอง เปิดสอบ

หางานราชการ กรมการปกครอง เปิดสอบ 200 อัตรา เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ผู้สนใจ สอบกรมการปกครอง สมัครได้ทางเว็บไซด์ www.job2.dopa.go.th หรือ www.dopa.go.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน”  24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมการปกครอง เปิดสอบ

 

กรมการปกครอง เปิดสอบ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 200 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 16,500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 12000

บันทึก