กรมการแพทย์ รับสมัครงาน งานราชการ

กรมการแพทย์ รับสมัครงาน งานราชการ 2556

งานใหม่ กรมการแพทย์ รับสมัครงาน งานราชการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ สังกัดหน่วยงานต่างๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวมจำนวน 79 อัตรา วุฒิ ปวส.,ปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงานกรมการแพทย์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานสรรหาและพัฒนามาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม – วันอังคารที่ 25 ธันวาคม ในวันและเวลาราชการ

กรมการแพทย์ รับสมัครงาน งานราชการ 2556งานราชการ

รายละเอียดงาน : กรมการแพทย์ รับสมัครงาน
1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา : ปวส.

2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา : ปวส.

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 6 อัตรา
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา : ปวส.

4. ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย จำนวน 1 อัตรา
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

5. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

6. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

7. ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 2 อัตรา
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

8. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 65 อัตรา
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

งานราชการ : วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม – วันอังคารที่ 25 ธันวาคม
ประกาศรับสมัคร : http://www.dms.moph.go.th/hrm

กรมการแพทย์
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บันทึก