กรมการแพทย์ เปิดสอบหางานราชการ

กรมการแพทย์ เปิดสอบ หางานราชการ 2555

หางานราชการ กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ เปิดสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. ผู้ประสงค์ หางานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานสรรหาและพัฒนามาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ (ตามที่อยู่ด้านล่าง) เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน ในวันและเวลาราชการ

กรมการแพทย์ เปิดสอบ หางานราชการ 2555