กรมการแพทย์ เปิดสอบ หางานราชการ

กรมการแพทย์ เปิดสอบ หางานราชการ

หางานราชการ กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ เปิดสอบ คัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ วุฒิปริญญาตรี ผู้ประสงค์ หางานราชการ และมีคุณสมบัติตรงตามประกาศนี้ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 – วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ในวันเวลาราชการ

กรมการแพทย์ เปิดสอบ หางานราชการกรมการแพทย์ เปิดสอบ หางานราชการ

รายละเอียดงาน : กรมการแพทย์ เปิดสอบ
ตำแหน่ง : นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไปบ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ปริญญาตรีทางจิตวิทยาคลินิก และมีประสบการณ์ทำงานทางจิตวิทยาคลินิก ไม่น้อยกว่า 1 ปี

อ่านรายละเอียดประกาศ

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 – วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร : http://www.drugcare.net

กรมการแพทย์ หางานราชการ
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

หางานพิเศษ Click >> ดูรายละเอียดงาน