งานราชการ กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ 15 อัตรา

กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ หางานราชการ

อัพเดทงานล่าสุด งานราชการ กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ 15 อัตรา  เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป หากสนใจ สมัครสอบกรมควบคุมมลพิษ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://job.pcd.go.th หัวข้อ “รับสมัครพนักงานราชการ” ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ หางานราชการงานราชการ

รายละเอียดงาน : กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 อัตรา
2. ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ประจำหน่วยศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง) จำนวน 4 อัตรา 
4. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา 
5. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

กรมควบคุมมลพิษ
92 ซ.พหลโยธิน ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400