กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ งานโรงพยาบาล

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ งานโรงพยาบาล 2556

อัพเดทงาน กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ งานโรงพยาบาล ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สนใจ สอบกรมควบคุมโรค ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ กล่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ ในวันและเวลาราชการ

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ งานโรงพยาบาล 2556

งานโรงพยาบาล

รายละเอียดงาน :  กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13,300-14,630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
– ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

งานโรงพยาบาล  : วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์
ประกาศรับสมัคร : http://www.ddc.moph.go.th

กรมควบคุมโรค
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บันทึก