งานราชการ กรมคุมประพฤติ เปิดสอบ 5 อัตรา

งานราชการ กรมคุมประพฤติ เปิดสอบ 5 อัตรา

งานราชการ กรมคุมประพฤติ เปิดสอบ 5 อัตรา เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง สำหรับ ผู้ประสงค์จะ สมัครสอบกรมคุมประพฤติ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัคร : วันที่ 13 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ

งานราชการ กรมคุมประพฤติ เปิดสอบ 5 อัตรา

ตำแหน่งงานที่ เปิดสอบ :
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวช.

2. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

4. ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ จำนวน 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

อ่านรายละเอียดประกาศ  กรมคุมประพฤติ เปิดสอบ

กรมคุมประพฤติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4
ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลัก กรุงเทพฯ