หางานราชการ กรมชลประทาน เปิดสอบ 1,194 อัตรา

หางานราชการ กรมชลประทาน เปิดสอบ 1,194 อัตรา

หางานราชการ กรมชลประทาน เปิดสอบ 1,194 อัตรา เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิการศึกษา อ่านได้จากรายละเอียดประกาศ สำหรับผู้สนใจ สมัครสอบกรมชลประทาน สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://job.rid.go.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2557 – วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557

หางานราชการ กรมชลประทาน เปิดสอบ 1,194 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :  กรมชลประทาน เปิดสอบ
1.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 78 อัตรา
2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 64 อัตรา
3.เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 60 อัตรา
4.นายช่างโยธา จำนวน 47 อัตรา
5.นายช่างชลประทาน จำนวน 534 อัตรา
6.นายช่างเครื่องกล จำนวน 99 อัตรา
7.นายช่างไฟฟ้า จำนวน 22 อัตรา
8.นายช่างไฟฟ้าสื่อสารจำนวน 4 อัตรา
9.นายช่างสำรวจ จำนวน 90 อัตรา
10.นายช่างเขียนแบบ จำนวน 4 อัตรา
11.เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน จำนวน 12 อัตรา
12.เจ้าพนักงานอุทกวิทยา จำนวน 2 อัตรา
13.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 อัตรา
14.เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
15.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 87 อัตรา
16.นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
17.นิติกร จำนวน 14 อัตรา
18.นักวิชาการประมง จำนวน 1 อัตรา
19.นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
20.วิศวกรชลประทาน 37 อัตรา
21.วิศวกรโยธา 13 อัตรา
22.วิศวกรเครื่องกล 2 อัตรา

รายละเอียดประกาศ

กรมชลประทาน
811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี. เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300.