งานราชการ กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบ 22 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบ

อัพเดทงานราชการ กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบ 22 อัตรา ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ผู้ประสงค์ สมัครสอบกรมทรัพยากรน้ำ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://www.dwr.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัคร” หรือ http://dwr.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมทรัพยากรน้ำ” ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบ

ตำแหน่งเปิดสอบ :งานราชการ
1. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

2. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา : ปวส.

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา : ปวส.

กรมทรัพยากรน้ำ
180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

บันทึก