กรมทัพเรือ เปิดสอบ หางานราชการ

กองทัพเรือ เปิดสอบ หางานราชการ 2555
หางานราชการ กองทัพเรือ เปิดสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา,พนักงานโรงพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดกรมสารบรรณทหารเรือ วุฒิม.3 หรือเทียบเท่า ผู้สนใจ สอบกองทัพเรือ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ  กรมสารบรรณทหารเรือ(ตามที่อยู่ด้านล่าง) เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 สิงหาคม  – วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม  ในวันและเวลาราชการ

กองทัพเรือ เปิดสอบ หางานราชการ 2555กองทัพเรือ เปิดสอบ หางานราชการ

รายละเอียดงาน :
1. ตำแหน่ง :     พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
แผนกธุรการ กรมสารบรรณทหารเรือ
อัตราเงินเดือน :     8,300 บาท
ประเภท :     บริการ
ระดับการศึกษา :     ม.3 หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
๑. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.๓ หรือเทียบเท่า
๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
๓. เพศหญิง/สัญชาติไทย
๔. มีความรู้ภาษาไทย – อังกฤษ สามารถใช้ราชการได้ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
๑. ทำความสะอาดทั่วไป (ห้องผู้บังคับบัญชา ห้องน้ำหญิง และ ทางเดินอาคาร ฯลฯ)
๒. บริการทั่วไป (จัดอาหาร – เครื่องดื่ม ฯลฯ)
๓. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
2.ตำแหน่ง      พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานเรียงพิมพ์) จำนวน 1 อัตรา
แผนกเรียงพิมพ์ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ
อัตราเงินเดือน :     8,300 บาท
ประเภท :     เทคนิค
ระดับการศึกษา :     ม.3 หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
๑. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.๓ หรือเทียบเท่า
๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
๓. เพศชาย/เพศหญิง/สัญชาติไทย
๔. สามารถใช้เครื่อง Mac และ Pc
๕. ใช้โปรแกรม Illustrator Photoshop Indesign Pagemaker Microsoft Office
๖. มีความรู้ภาษาไทย – อังกฤษ สามารถใช้ราชการได้ดี
๗. มีประสบการณ์หรือมีผลงานมานำเสนอ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
๑. การออกแบบงานพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การเรียงอักษรพิมพ์ การเรียงแบบฟอร์มต่างๆ การเรียงงานเบ็ดเตล็ดทุกชนิด การเรียงหน้า การพิสูจน์อักษร และตรวจแก้ก่อนการพิมพ์
๒. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 1 สิงหาคม  – วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม
ประกาศรับสมัคร :         http://www.navy.mi.thกรมสารบรรณทหารเรือ กองทัพเรือ
กรมกำลังพลทหารเรือ พระราชวังเดิม ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600