กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบ หางานราชการ

กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบ หางานราชการ 2555

หางานราชการ กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา,เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. ผู้ต้องการ หางานราชการ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานเอกสารด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 14 จังหวัดสุพรรณบุรี (ตามที่อยู่ข้างล่าง) เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม – วันพุธที่ 25 กรกฎาคม ในวันและเวลาราชการ

กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบ หางานราชการ 2555กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบ หางานราชการ

รายละเอียดงาน :
1. ตำแหน่ง : นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11160 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา : ปวส.

2. ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11160 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ปวส.

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม – วันพุธที่ 25 กรกฎาคม
ประกาศรับสมัคร : http://drr14.drr.go.th,http://www.drr.go.th

สำนักทางหลวงชนบทที่ 14 จังหวัดสุพรรณบุรี
260 หมู่ 6 ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
โทร. 03 555 0553