หางานราชการ กรมทางหลวง เปิดสอบ 15 อัตรา

หางานราชการ กรมทางหลวง เปิดสอบ

อัพเดทงาน หางานราชการ กรมทางหลวง เปิดสอบ 15 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ผู้ประสงค์ สมัครสอบกรมทางเหลวง ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง กทม.
Department of Highways

รายละเอียดงาน : กรมทางหลวง เปิดสอบ
ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 17,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
– ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
– สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภายในวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

กรมทางหลวง
2/486 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

บันทึก