กรมธนารักษ์ เปิดสอบ เป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป 12 อัตรา

หางานราชการ กรมธนารักษ์ เปิดสอบ เป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป 12 อัตรา

หางานราชการ กรมธนารักษ์ เปิดสอบ เป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป 12 อัตรา วุฒิปวช.,ปวส.ผู้สนใจ สมัครสอบกรมธนารักษ์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารกลาง ชั้น4 กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 – วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

หางานราชการ กรมธนารักษ์ เปิดสอบ เป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป 12 อัตราหางานราชการ

รายละเอียดงาน : กรมธนารักษ์ เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง นักวิชาการกษาปณ์ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง วิศวกรควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
5. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
6. ตำแหน่ง พนักงานนำชม จำนวน 2 อัตรา
7. ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่ง ช่างทำเครื่องมือ จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่ง นายช่างหล่อ จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานดูเงิน จำนวน 2 อัตรา
11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
12. ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
ประเภท : บริหารทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เทคนิค บริการ
ระดับการศึกษา :
– ปวช.
– ปวส.

อ่านรายละเอียดประกาศ

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 – วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.treasury.go.th

กรมธนารักษ์
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

งานparttimeรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน