หางานราชการ กรมบังคับคดี เปิดสอบ 48 อัตรา

หางานราชการ กรมบังคับคดี เปิดสอบ 48 อัตรา

หางานราชการ กรมบังคับคดี เปิดสอบ 48 อัตรา เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค สำหรับ ผู้สนใจ สอบกรมบังคับคดี สามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://job.led.go.th,http://www.led.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบพนักงานราชการ” ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557 – วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557

หางานราชการ กรมบังคับคดี เปิดสอบ 48 อัตรา

รายละเอียดงาน : กรมบังคับคดี เปิดสอบ
1.ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา :
– ปวช.
– ปวส.

2. ตำแหน่ง พนักงานเดินหมาย จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา :
– ปวช.
– ปวส.

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา :
– ปวช.
– ปวส.

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 15 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา :
– ปวช.
– ปวส.

5. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 7 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

6. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

อ่านรายละเอียดประกาศ

หางานราชการ : วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557 – วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัคร : http://www.led.go.th

กรมบังคับคดี
ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700