กรมประมง รับสมัคร หางานราชการ

กรมประมง รับสมัคร หางานราชการ 2555
กรมประมง รับสมัคร หางานราชการ 2555

อัพเดทกรมประมง รับสมัคร หางานราชการ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา วุฒิปวส.ผู้ประสงค์ สมัครงาน กรมประมง หางานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซด์ http://job.fisheries.go.th,http://www.fisheries.go.th ในหัวข้อ “สมัครสอบเข้ารับราชการ” ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม – วันอังคารที่ 30 ตุลาคม

กรมประมง รับสมัคร หางานราชการ 2555

กรมประมง รับสมัคร หางานราชการ

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,300 – 10,230 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :
– ผู้สมัครสอบจะต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
– ปฏิบัติงานด้านประมง ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิะีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กรมประมง รับสมัคร : วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม – วันอังคารที่ 30 ตุลาคม
ประกาศรับสมัคร : http://www.fisheries.go.th/personnel/

กรมประมง
ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900