หางานราชการ กรมประมง เปิดสอบ 45 อัตรา

หางานราชการ กรมประมง เปิดสอบ นักวิชาการประมง 5 อัตรา

หางานราชการ กรมประมง เปิดสอบ  45 อัตรา เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี/ปวส. สำหรับผู้สนใจ สอบกรมประมง หางานราชการ สมัครได้ทางเว็บไซด์ของกรมประมง (อ่านรายละเอียด)  24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

หางานราชการ กรมประมง เปิดสอบ นักวิชาการประมง 5 อัตรา

รายละเอียดงาน : กรมประมง เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จำนวน 15 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป/ระดับปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา : ปวส.

กรมประมง
ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บันทึก