กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน หางานราชการ

กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน หางานราชการ 2555
กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน หางานราชการ 2555

ข่าวงานกรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน หางานราชการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ จำนวน 9 อัตรา วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ สมัครงาน กรมปศุสัตว์ หางานราชการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.dld.go.th/certify ในหัวข้อ “รับสมัครงาน” และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (ชั้น 3 ตึกวิจิตรพาหนการ) เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 19 กันยายน – วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม ในวันและเวลาราชการ

กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน หางานราชการ
กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน หางานราชการ

กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน หางานราชการ

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ จำนวน 9 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 20,570 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน  : วันพุธที่ 19 กันยายน – วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม
ประกาศรับสมัคร : http://www.dld.go.th/certify/th/

กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400

บันทึก