กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบ หางานราชการ

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบ หางานราชการ

แนะนำงานใหม่ กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบ หางานราชการ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา สำหรับผู้ที่ต้องการ หางานราชการ สอบกรมปศุสัตว์ สมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://www.person.dld.go.th หัวข้อ “การรับสมัครและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ” ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบ หางานราชการหางานราชการ

รายละเอียด :  กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,830 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา :
– ปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทย์ศาสตร์
– ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ จากสัตวแพทยสภา

กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400