หางานราชการ กรมป่าไม้ เปิดสอบ 123 อัตรา

หางานราชการ กรมป่าไม้ เปิดสอบ 123 อัตรา เพื่อคัดเลือกและบรรจุบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สำหรับผู้ที่สนใจ สอบกรมป่าไม้ สามารถสมัครสอบได้ทางเว็บไซด์ http://job.forest.go.th, www.forest.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Department of Forestry

ตำแหน่งที่รับ สมัครสอบ : กรมป่าไม้ เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 9 อัตรา
2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจป่า จำนวน 5 อัตรา
3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) จำนวน 4 อัตรา
4. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 2 อัตรา
6. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา
7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) จำนวน 2 อัตรา
8. ตำแหน่ง ช่างสำรวจ จำนวน 5 อัตรา
9. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
10. ตำแหน่ง ช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
12. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
13. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 5 อัตรา
14. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
15. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
16. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
17. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 12 อัตรา
18. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
19. ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 7 อัตรา
20. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 3 อัตรา
21. ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 50 อัตรา

กรมป่าไม้
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บันทึก