กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบ หางานราชการ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบ หางานราชการ

แนะนำงานใหม่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบ หางานราชการ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าสอบแข่งขันคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา วุฒิปริญญาโทสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ที่สนใจ หางานราชการ สมัครสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซื้อและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุม 352 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556 – วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ในวันและเวลาราชการ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบ หางานราชการ

หางานราชการ

รายละเอียดงาน : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 16,400-18,040 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
– สาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ สังคมสงเคระาห์ศาสตร์ วิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

อ่านประกาศ

หางานราชการ : วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556 – วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.disaster.go.th (บริหารงานบุคคล)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3/12 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ

งานที่ทำแล้วรวย Click >> ดูรายละเอียดงาน