กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดสอบ หางานราชการ

กรมบรรเทาและสาธารณภัย เปิดสอบ หางานราชการ

แนะนำงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดสอบ หางานราชการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าสอบแข่งขันคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รวมจำนวน 27 อัตรา วุฒิปริญญาตรี-โท สำหรับผู้ที่สนใจ หางานราชการ สอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม 352 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 – วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

กรมบรรเทาและสาธารณภัย เปิดสอบ หางานราชการ

หางานราชการ

รายละเอียดงาน : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา
2. ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13,300-14,630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
– วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– สำรวจ ศึกษา วางแผน ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานสำรวจ
– ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก
– ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงาน

อ่านรายละเอียดงาน

3. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 16,400-18,040 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
– ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความขัดแย้งระหว่างประเทศและความมั่นคง สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสาขาจิตวิทยา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สำรวจ วางแผน
– ประสานงานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก ให้คำปรึกษาแนะนำ

อ่านรายละเอียดงาน

เงื่อนไข : ห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น หากปฏิบัติงานไม่ครบ 3 ปี
หางานราชการ : วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 – วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.disaster.go.th

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3/12 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ

งานparttimeรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน