งานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 10 อัตรา

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน

อัพเดทงานล่าสุด งานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 10 อัตรา เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ ผู้ประสงค์ สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://www.ldd.go.th หัวข้อ “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” หรือ http://ldd.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน” 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดรับสมัคร : วันที่ 6 – 12 มกราคม

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน

งานราชการ
1. ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง วิศวกร (ด้านโยธา) 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 7 อัตรา

กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บันทึก