หางานราชการ กรมราชทัณฑ์ รับสมัครงาน 180 อัตรา

หางานราชการ กรมราชทัณฑ์ รับสมัครงาน

งานราชการล่าสุด   หางานราชการ กรมราชทัณฑ์ รับสมัครงาน 180 อัตรา เพื่อคัดเลือกจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รวม 9 ตำแหน่ง ผู้สนใจ สมัครงานกรมราชทัณฑ์ สมัครงานทางออนไลน์ที่เว็บไซด์ http://www.correct.go.th/http://correct.thaijobjob.com หัวข้อ “การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์”  24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

หางานราชการ กรมราชทัณฑ์ รับสมัครงาน

รายละเอียดงาน : กรมราชทัณฑ์ รับสมัครงาน
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 6 อัตรา
5. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวตน 149 อัตรา
7. ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 3 อัตรา
8. ตำแหน่ง ทันตแพทย์ จำนวน 4 อัตรา
9. ตำแหน่ง นายแพทย์ จำนวน 13 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
เลขที่ 222 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

บันทึก