กรมราชทัณฑ์ สมัครงาน หางานราชการ

อัพเดทข่าวราชการ หางานราชการ เรือนจำจังหวัดสกลนคร สมัครงาน กรมราชทัณฑ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา (หญิง 1 อัตรา,ชาย 1 อัตรา) สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ควบคุมตัวระหว่างการตรวจพิสูจน์ ของเรือนจำจังหวัดสกลนคร ผู้ประสงค์ หางานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ เรือนจำจังหวัดสกลนคร ได้ตั้งแต่ วันพุธที่ 16 พฤษภาคม – วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม ในวันและเวลาราชการ

กรมราชทัณฑ์ สมัครงาน หางานราชการ

รายละเอียดงาน :
1. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (หญิง) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9150 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา :
– ปวช.
– ทุกสาขา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
2. เป็นหญิงที่มีร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชาย) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9150 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา :
– ปวช.
– ทุกสาขา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
2. เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 ซม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 ซม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 ซม.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดจุดควบคุม การวางแผนปฏิบัิติการในสภาวการณ์ต่างๆ การควบคุมดูแลผู้รอการตรวจพิสูจน์ให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย การจัดทำบัญชี สรุปยอดจำนวนผู้รอการตรวจพิสูจน์ประจำวัน
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
– ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์นอกเวลาราชการ

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 16 พฤษภาคม – วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม
ประกาศรับสมัคร : http://www.correct.go.th

กรมราชทัณฑ์
ถนนนนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000